Blog Detail

Sukha Yoga's latest news

Mindfulness Introduktie workshop

Marcus B March 1, 2017 0 comments 0

Zaterdag 11 maart van 15:30 tot 17:30 uur bij Sukha yoga op de Ceintuurbaan 243 in Amsterdam.

Mindfulness groeit de laatste jaren steeds meer aan populariteit, iedereen ‘doet ‘het.

Maar wat is het nu precies

Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat mindfulness zorgt voor een hogere kwaliteit van leven en positieve veranderingen in cognitief en neurobiologisch functioneren.

Het helpt oa bij stress, burn-out klachten, vermoeidheid. Ook als je geen klachten hebt helpt de beoefening ervan om beter om te gaan met de hectische zaken in het leven.

Deze workshop is een mooie gelegenheid om kennis te maken met de basisbeginselen van mindfulness. Cecile gaat in op de achtergrond, betekenis en mogelijkheden van Mindfulness. We doen een aantal praktische oefeningen die je meteen in je dagelijks leven kunt toepassen, zowel op het werk als thuis.

Daarnaast vertelt ze iets over het nut en de praktische kant van een 8 weekse mindfulness training; opbouw, thema’s, thuisbeoefening ed.

Cecile Mertens is (yin) yoga docente en ervaren en gecertificeerd mindfulness trainer.

Ze mediteert meer dan 30 jaar en neemt regelmatig deel aan langere stilteretraites bij haar leraar in India. Gedurende haar leven heeft ze vele trainingen en workshops gevolgd op het gebied van zelfontplooiing en bewustwording. In haar mindfulness begeleiding komen deze ervaringen op een vruchtbare manier samen.

Kosten voor de workshop: 20 euro.

Als je na de workshop besluit mee te doen aan de mindfulness training die begint op donderdag 16 maart worden deze kosten gereduceerd.

Meer info op www.mindfulpresence.nl


Mindfulness Introduction workshop

Saturday March 11 from 15:30 to 17:30 at Sukha yoga, Ceintuurbaan 243 in Amsterdam.

Mindfulness is growing in popularity in the last years, everybody ‘does’ it.

But what is it really?

Scientific research shows that mindfulness improves the quality of our life and brings positive changes in cognitive and neurobiological functioning.

It helps with stress, burn-out, fatigue. Also when you don’t have any complaints, the practice helps to better deal with the daily hectic of life.

In this workshop you get to know the basics of mindfulness. You will receive information about the background, meaning and possibilities of Mindfulness. We will do a number of practical exercises which you can immediately practice in your daily life, at home as well as at work. Cecile will also give info about the benefits and practical side of an 8 week mindfulness training; structure, theme’s, home practice etc.

Cecile Mertens is (yin) yoga teacher and experienced and certified mindfulness trainer.

She meditates more than 30 years and regularly participates in longer silent retreats with her teacher in India. During her life she followed many trainings and workshops in the field of personal growth and spirituality. These experiences fruitfully come together in her teaching.

Costs for the workshop: 20 euro.

If you decide after the workshop to join in a mindfulness training starting Thursday March 16, these costs will be reduced.

More info see www.mindfulpresence.nl

Leave your thought